Živý plot z vtáčieho zobu môže byť veľmi rôznorodá. Keď striháte nahusto, získate krásne drobné listy. V prípade, že si necháte dlhšie konáre listy budú väčšie, dlhšie.

Detail manších a väčších listov tej istej rastliny.


Krásna ukážka toho, aký hustý a pekný živý plot môžete vypestovať z vtáčieho zobu.

Klient
WonderHedge
Živý plot vtáči zob - detaily
Živý plot vtáči zob - detaily
Živý plot vtáči zob - detaily
Živý plot vtáči zob - detaily
Živý plot vtáči zob - detaily
Živý plot vtáči zob - detaily
Živý plot vtáči zob - detaily
Živý plot vtáči zob - detaily
Živý plot vtáči zob - detaily
Živý plot vtáči zob - detaily
Živý plot vtáči zob - detaily
Živý plot vtáči zob - detaily
Živý plot vtáči zob - detaily
Živý plot vtáči zob - detaily
Živý plot vtáči zob - detaily
Živý plot vtáči zob - detaily
Živý plot vtáči zob - detaily